Towary

Towarami są surowce będące przedmiotem obrotu na globalnych giełdach finansowych poprzez umowy futures. Różne produkty handlowe kupowane i sprzedawane na rynkach towarowych, są towary rolne, takie jak: kawa i kukurydzy; produkty energetyczne: gaz ziemny i ropa naftowa oraz metale szlachetne, a mianowicie: złoto i srebro.

Platformy handlowe 10Brokers oferują szeroką gamę zaawansowanych narzędzi handlowych, które pozwolą Ci pozostać na pierwszym kroku i wykorzystać dynamiczną, szybką naturę globalnych rynków towarowych. Skorzystaj z naszych profesjonalnych narzędzi do tworzenia wykresów i wskaźników technicznych, aby zidentyfikować pojawiające się trendy i skorzystać z rozwijających się możliwości, jak tylko powstaną.

OTWORZYĆ KONTO

Dear clients, we happy to inform you that due to our company growth we swiching our MT4 servers to a biger one. The swiching happen in 00:00 20.11.2017. we believe that the changes will approve the MT4 performance. In the 48 hours it might have that you will not be able to conect the MT4 terminal with the name of the server "TradingTechnologis-Real". In that case you can use the server IP: "94.130.172.77" Please, contact our support team if you have any problems with your trading platform.