REGLER OCH VILLKOR

REGLER OCH VILLKOR

REGLER OCH VILLKOR

När du går in på denna webbplats och eventuella sidor av den, godkänner du reglerna och villkoren nedan. Om du inte godkänner villkoren nedan får du inte tillgång till den här webbplatsen eller några sidor av dess sidor. 10Brokers Alla rättigheter förbehållna © 2012. Upphovsrätten på sidorna och på skärmarna som visar sidorna, och i informationen och materialet däri och i deras arrangemang, ägs av Nostro Technology OÜ om inget annat anges.

Informationen och materialet som finns på dessa sidor, samt reglerna, villkoren och beskrivningarna som visas, kan komma att ändras. Obehörig användning av 10Brokers webbplatser och system inklusive, men inte begränsat till, obehörigt tillträde till 10Brokers system, missbruk av lösenord eller missbruk av information som publiceras på en webbplats är strängt förbjuden. Inte alla produkter och tjänster är tillgängliga i alla geografiska områden. Din behörighet för vissa produkter och tjänster är föremål för beslut av 10Brokers och/eller deras partners.

Tjänster

Tjänsterna som 10Brokers erbjuder består av CFD-handelsplattformar, vilket innebär möjligheten att köpa och sälja CFD:er endast (“Tjänster”) online. Vi betonar vidare att våra tjänster endast är avsedda att tillhandahålla online-handel med CFD:er genom att använda MT4-plattformen. Genom att du köper och säljer CFD online med vår online-plattform, godkänner du och erkänner att du har fått de tjänster som du förväntade dig att ta emot från oss till din fulla tillfredsställelse (”Godkännande av tjänst”).

Personuppgifter 

Eventuella uppgifter om dina aktiviteter insamlade av våra experter används endast för affärsändamål och är avsedda att öka servicekvaliteten, samt i god tid ge dig information om nya tjänster och produkter från 10brokers, grundligt bedöma dina ekonomiska möjligheter och behov, liksom att behandla transaktioner.

Vilken typ av information vi använder

Registreringsinformationen som du angav i ansökan och andra dokument (förnamn, mellannamn, efternamn, postadress, e-post, födelsedatum, yrke, din inkomst och tillgångar.)
Information om dina transaktioner med partners till 10brokers och oss, samt information som vi utbytt, till exempel kontosaldon, våra svar på dina frågor, din handelsaktivitet.
Information om inkommande notifikationer, meddelanden, nyheter och prenumerationer.
ID-information som används för att verifiera din identitet (pass eller körkort samt information som erhållits från kreditbyråer, adressbyråer och andra källor som inte är 10brokers.)
Dessa uppgifter är nödvändiga för att skydda dig och vårt rykte och för att förhindra penningtvätt.

Cookies

Cookies är filer som innehåller informationen som webbplatser använder för att registrera trafik (antal besökare). Denna information från webbservern sparas tillfälligt på datorns eller mobilenhetens hårddisk när du besöker webbplatsen för första gången, och tillåter sedan webbplatsen att känna igen din webbläsare.

Cookies innehåller vanligtvis viss anonym information såsom det unika identifieringsnumret som genereras slumpmässigt. Cookies kommer också ihåg landet och vilka språkinställningar du har valt. All information som tas emot är konfidentiell och inte direkt kopplad till en viss kund.

10brokers använder cookies för att definiera vilka tjänster som är de mest intressanta för sina kunder och för att mäta besökarnas aktivitet på företagets webbplats. Med hjälp av cookies identifierar vi också de mest efterfrågade annonserna och uppskattar populariteten hos resurser som är relaterade till de potentiella kunderna.

När du använder tjänster på vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Alla webbläsare tillåter att ändra inställningar för cookies. Du kan inaktivera eller blockera cookies, men vissa av dem är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt.

Säkerhetstekniker

10brokers använder avancerad teknik för säkra anslutningar (SSL), för att skydda informationen du delar med oss. SSL-tekniken ger tillförlitligt dataskydd från uppsnappande av tredje part. Vi förbättrar ständigt vår säkerhetsteknik för att förhindra intrång i systemet.

Överföring av information till partnerbolag

Vi kan dela de konfidentiella uppgifterna ovan med våra affärspartners för att förbättra servicekvaliteten och informera kunder om nya tjänster från 10brokers. Listan över partners omfattar företag som vi äger eller hanterar.

Överföring av information till tredje part

Det finns inget sätt som en tredje part kan få information om våra kunder, enligt de regler som beskrivs i integritetspolicyn. Tredje part kan endast få tillgång till information om de är affärspartner i RoboForex. Om ett företag hjälper oss att ge kunder kvalitetsservice och inte är vår partner, kan det endast använda den information som behövs för att säkerställa hög servicekvalitet.

Informationen kan endast lämnas ut på din begäran eller med ditt samtycke. Kom ihåg att 10brokers värderar sitt rykte för högt för att sälja din konfidentiella information.

Överföring av information till styrande organ

I undantagsfall kan 10brokers avslöja kundens personliga information till tredje part om sådant upplysande krävs enligt gällande lag eller andra bestämmelser. Till exempel måste vi avslöja personliga uppgifter för att följa domstolsbeslut eller officiella förfrågningar, såväl som i fråga om skyddet av våra rättigheter och egendom.

Vägran att ge information

Du har rätt att vägra att lämna information begärt av våra experter. I sådant fall kan vi inte ge dig fullständigt stöd eller garantera kvalitativ service för dina konton, eftersom vi måste se till att all information du anger är absolut korrekt och informera dig i god tid om eventuella ändringar i din information.

Instruktioner hur man tackar nej (opt-out)

Du kan avsäga dig e-postmarknadsföring från 10brokers genom att följa instruktionerna i e-postmeddelanden. Undantag gäller för meddelanden som är relaterade till betalningar och information om de senaste tjänsterna från 10brokers som du inte kan välja bort. Du kan också använda e-post för att skicka oss dina förfrågningar om marknadsföringsmaterial och din rätt att vidarebefordra dessa material till tredje part med marknadsföringsändamål.

Gällande lag och domstolar

Detta avtal regleras i enlighet med Estlands lagar utan hänsyn till valet av rättsprinciper. Eventuella rättsliga åtgärder eller förfaranden som uppstår i samband med detta avtal kommer att föras uteslutande i domstolar i Estland, och parterna samtycker oåterkalleligt till sådan personlig behörighet och plats.

10brokers.com ägs av Nostro Technology OÜ, ett finansiellt företag som är auktoriserat och reglerat av finansiella tjänster UNDER licensnr. FSP77707. Nostro Technology OÜ ligger vid Kai St. 1, 10111 Tallinn, Estland. Reg. №14183116. En huvudtjänsteleverantör är Nostro Technology OÜ, belägen på Kai St. 1, 10111 Tallinn, Estland. EU:s juridiska organ, enligt det undertecknade tjänsteavtalet, är fullt ansvarigt för all verksamhet, tjänster, anställdas handlingar och klagomål.

Dear clients, we happy to inform you that due to our company growth we swiching our MT4 servers to a biger one. The swiching happen in 00:00 20.11.2017. we believe that the changes will approve the MT4 performance. In the 48 hours it might have that you will not be able to conect the MT4 terminal with the name of the server "TradingTechnologis-Real". In that case you can use the server IP: "94.130.172.77" Please, contact our support team if you have any problems with your trading platform.