Riskgaranti

Riskgaranti

Du kan inte utföra handelsverksamhet baserat på tredje parts råd. Om du bestämmer dig för att använda tredje part för din handelsaktivitet, tar vi inget ansvar för eventuella resultat som kan uppstå för dina pengar. I händelse av att du har agerat på sådan tredje parts rådgivning ska du (ensam) ha ansvaret för följderna och ska ersätta och hålla oss fria från skador som vi kan orsakas av på grund av sådana handlingar.

Du bekräftar din medvetenhet och håller med om att om du orsakar oss skada* genom någon form av åtgärd från din sida, accepterar du att betala oss likvida skador (i tillägg till de uppstådda skadorna och utan bevis på skador) ett fast belopp på 5 000 USD. Dessutom bör du notera att du kan bli föremål för en rättslig process och eventuellt hållas ansvarig för skador som uppkommit av oss och av annan tredje part på grund av sådana åtgärder.
* Skada – alla former av skada, inklusive direkta och indirekta skador, utebliven vinst och skador på grund av felaktig ansökan om återbetalning (det vill säga i fall då vi inte hade fel som borde ha givit dig rätt till en återbetalning).

Dear clients, we happy to inform you that due to our company growth we swiching our MT4 servers to a biger one. The swiching happen in 00:00 20.11.2017. we believe that the changes will approve the MT4 performance. In the 48 hours it might have that you will not be able to conect the MT4 terminal with the name of the server "TradingTechnologis-Real". In that case you can use the server IP: "94.130.172.77" Please, contact our support team if you have any problems with your trading platform.