Säkerhet, tillförlitlighet, stabilitet

Säkerhet, tillförlitlighet, stabilitet

10Brokers har implementerat de strängaste säkerhetsåtgärderna för att säkerställa styrkan och stabiliteten i vårt system och integriteten av ditt handelskonto.\

Sekretess för dina personuppgifter och säkerheten för dina medel skyddas av den mest sofistikerade tillgängliga tekniken. Vid varje steg av dataöverföring implementeras HTTPS-webbprotokoll och alla våra datasystem skyddas med hjälp av den kraftfullaste SSL-krypteringen

På 10Brokers är vi dedikerade till att upprätthålla vårt rykte om total öppenhet och tillförlitlighet. Företags- och kundkonton hålls separat, och hanteras med översikt och övervakning för att säkerställa att de alltid är fullständigt åtskilda.

ÖPPNA ETT KONTO

Dear clients, we happy to inform you that due to our company growth we swiching our MT4 servers to a biger one. The swiching happen in 00:00 20.11.2017. we believe that the changes will approve the MT4 performance. In the 48 hours it might have that you will not be able to conect the MT4 terminal with the name of the server "TradingTechnologis-Real". In that case you can use the server IP: "94.130.172.77" Please, contact our support team if you have any problems with your trading platform.